Studnie monolityczne PERFECT

System PERFECT to nowatorska technologia wytwarzania monolitycznych elementów dennych studni kanalizacyjnych, wykorzystująca skomputeryzowane metody produkcyjne i właściwości betonu samozagęszczalnego.
Jej zaletą jest produkcja dennic o jednorodnej, wysokiej klasie betonu, z dowolną, indywidualną konfiguracją kinety, uwzględniającą ilość przyłączy, ich średnice, wysokości, kąty, spadki, a także rodzaje stosowanych rur. Dennice jako monolityczny wyrób, wykonane z betonu samozagęszczalnego, doskonale spełniają swoją rolę zarówno dla kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej oraz przemysłowej.

system studni perfect
Opis produktu

Parametry wyrobów:
• PERFECT – system produkcji monolitycznych podstaw studni betonowych na potrzeby kanalizacji ściekowej oraz deszczowej. Wyroby mogą zostać w pełni dostoswane do wymagań projektowych i są dostępne w najwyższej jakości po 24 godz. od zamówienia.
• Indywidualne – ilość, średnica, pochylenie i kąt przyłączy rur, a także wysokość dolotów, mogą zostać dowolnie zdefiniowane.
• Monolityczne – odlew z formy. Ta sama jakość betonu w całej objętości wyrobu (np.: C40/50, C60/75).
• Dowolność w wyborze przyłączy – do rur betonowych, żelbetowych, kamionkowych, PVC, PE-HD, PU, żeliwnych itd.

Opcje Konfiguracji:
• System produkcji PERFECT jako zestaw najwyższej jakości form odlewniczych oraz innowacyjnej technologii wycinania gorącym drutem idealnie dopasowanych kształtek z manualną obsługą wyrobów.
• System produkcji PERFECT z integracją wszystkich faz produkcyjnych. Począwszy od przyjęcia i kontroli zamówienia, poprzez planowanie, produkcję, opracowanie kompleksowej dokumentacji, aż do przygotowania wyrobów do wysyłki.
• System produkcji PERFECT jako zautomatyzowany park maszynowy obsługiwany przez wielozadaniowego robota suwnicowego TRANSEXACT.

Charakterystyka:
• Przemysłowa produkcja indywidualnie planowanych podstaw studni dająca dowolność w wyborze zastosowanego typu betonu.
• Zdolność produkcyjna dostosowana do indywidualnych potrzeb, możliwy wielozmianowy system pracy.
• Ekonomiczne zarządzanie zasobami – redukcja używanego materiału oraz optymalizacja kosztów osobowych.