Ścianka oporowa typu "L"

Opis produktu

Prefabrykowane ściany oporowe są pionowymi elementami konstrukcyjnymi przenoszącymi napór zabezpieczonej budowli lub konstrukcji na podłoże. Ściany oporowe typu L ze względu na swój kształt tworzą bardzo wytrzymałe konstrukcje żelbetowe. Znajdują zastosowanie do budowy zapór podtrzymujących grunt i oddzieleń terenu o różnych wysokościach, jako ściany boksów na materiały sypkie, czy elementy infrastruktury drogowej i miejskiej. Przeznaczone do budowy ramp i przejść, stabilizacji skarp i przejść podziemnych, wjazdów do garaży, kanałów technologicznych i przepustów drogowych. Produkowane są zgodnie z normą PN-EN 15258.

Specyfikacja produktu
Wysokość [mm]
- przedział
Szerokość [mm] Wysokość [mm]
- przedział
Waga elementu [t]
1500-1800 1000 1000-1500 1,1 - 1,44
1800-2200 1000 1000-1500 1,2 - 1,58
2200-2500 1000 1000-1500 1,34 - 1,7