Krawężniki i obrzeża

Krawężniki i obrzeża

obrzeże chodnikowe 8 faza jednostronna

Obrzeża chodnikowe

Obrzeża to najczęściej stosowane elementy rozdzielające nawierzchnię chodników i placów od trawników.

Zobacz
krawężnik łukowy węwnetrzny

Krawężniki drogowe łukowe

Krawężniki drogowe łukowe wykorzystywane w ciągu ulic i chodników, przy skrętach, głównie w przestrzeni miejskiej

Zobacz
kraweżniki przystankowe kat

Krawężniki przystankowe

Krawężniki przystankowe są to elementy zaprojektowane do zabudowy krawędzi zatok autobusowych i peronów tramwajowo-autobusowych.

Zobacz
krawężnik drogowy prosty

Krawężniki drogowe proste

Krawężniki są to elementy wykorzystywane głównie w zabudowie dróg, ulic, parkingów, chodników.

Zobacz
krawężnik opornik

Krawężnik opornik

Krawężniki - oporniki są to elementy oporowe i rozdzielające nawierzchnię. Uzupełnienie oferty krawężników.

Zobacz
krawężnik drogowy najazdowy

Krawężniki najazdowe i skośne

Krawężniki drogowe najazdowe i skośne mają również zastosowanie przy podjazdach do bram posesji.

Zobacz
płyty ostrzegawcze 30x30

Płyty ostrzegawcze i prowadzące

Zastosowanie w komunikacji zbiorowej, przy przejściach dla pieszych i w innych miejscach gdzie jest to wskazane.

Zobacz