Koryta i odwodnienia

Koryta i odwodnienia

koryto ogrodowe 1

Korytko ogrodowe

Koryta ogrodowe to rozwiązanie umożliwiającym odprowadzanie nadmiaru wody do kanalizacji.

Zobacz
korytko skarpowe

Koryto skarpowe

Jest to element budowy odwodnienia pasa drogowego odprowadzający wodę ze ścieku zlokalizowanego na skarpie.

Zobacz
koryto ściekowe trójkątne

Korytko ściekowe trójkątne

Korytko ściekowe trójkątne stosowane jest do liniowego odwodnienia na zbieranie i odprowadzenie wody.

Zobacz
koryto przykrawężnikowe

Koryto przykrawężnikowe

Korytko ściekowe przykrawężnikowe stosowane jest do liniowego odwodnienia na zbieranie i odprowadzenie wody.

Zobacz
korytko ściekowe duże

Koryto ściekowe

Korytko ściekowe umożliwia sprawne odprowadzanie do kanalizacji nadmiaru wody z chodników, placów, parkingów oraz ulic.

Zobacz
koryto ściekowe eog

Koryto ściekowe EOG

Korto EOG stanowi element odwodnienia liniowego stosowanego do umocowań rowów bocznych przy torach linii kolejowych.

Zobacz