W formularzach określamy takiej parametry jak wysokość studni, rodzaj studni, średnicę studni, rodzaj wykończenia kinety i spocznika, konfigurację przejść szczelnych, rzędne i inne indywidualne cechy.

karta zamówień studni kanalizacyjnych