Chmielnik - Kije

Nazwa projektu:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik”

Wykonawca: FART Kielce

Produkty Intrac wykorzystane w projekcie:

 • kostki brukowe BEHATON 8 cm, kolor: szary,  3500 m2
 • kostki brukowe BEHATON 1/2, kolor: szary, 120 m2
 • kostki brukowe BEHATON 1/2, kolor: czerwony 650 m2
 • Krawężnik betonowy 20/17x30x100, 3 000 szt.
 • Krawężnik – obrzeże 8x30x100, 3 000 szt.

Opis inwestycji:

W ramach inwestycji zaplanowano poprawę geometrii drogi (np. złagodzenie łuków i spadków) i uzyskanie możliwie najlepszych parametrów dla założonej klasy drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym. Dla zapewnienia obsługi przyległych terenów zaprojektowano drogi dojazdowe do pól. Zgodnie z projektem  powstanie wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65 Hrubieszów – Sławków Południowy. Ponadto inwestycja obejmuje między innymi: wykonanie wykopów i nasypów, przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, budowę chodników dla pieszych, budowę zjazdów i zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, budowę oświetlenia ulicznego w obrębie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, wykonanie kanału technologicznego, nasadzenia drzew i krzewów.

Podstawowe parametry

 • Klasa drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego);
 • Obciążenie ruchem – 115 kN/oś;
 • Kategoria ruchu – KR5;
 • Liczba jezdni – 1;
 • Szerokość jezdni – 7,0 m (2 x 3,5 m);
 • Szerokość opaski bitumicznej – 2 x 0,5 m;
 • Szerokość poboczy utwardzonych kruszywem – 1,00 m;
 • Szerokość chodnika– 2,0 m;

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32276/Znamy-najkorzystniejsza-oferte-w-przetargu-na-rozbudowe-drogi-krajowej-nr-78-Kije-Chmielnikn

120