s7szczepanowice-widoma

Nazwa projektu:

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków”

Wykonawca: MOTA-ENGIL

Produkty Intrac wykorzystane w projekcie:

  • kostka brukowa HOLLAND 7 000 m2
  • Krawężnik drogowy prosty 15/12x30x100, 1 600 szt.
  • Krawężnik drogowy prosty 20/17x30x100, 600 szt.
  • Krawężnik najazdowy 20x22x100, 360 szt.
  • Obrzeże chodnikowe 6x20x100, 1 200 szt.
  • Obrzeże chodnikowe 8x30x100, 4 000 szt.
  • Płyta skarpowa ZENIT, 70 000 szt.
  • Płyta chodnikowa 50x50x7, 15 000 szt.
  • Stopień skarpowy, 2 000 szt.

Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi:
Inwestycja pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”): odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice” (bez węzła) – dł. ok 23,2 km”, Etap 1– granica woj. świętokrzyskiego – węzeł Miechów, położona będzie w województwie małopolskim, powiecie miechowskim na terenie gmin Książ Wielki oraz Miechów. Długość odcinka wynosi 18,725 km.
Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”): odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice” (bez węzła) – dł. ok 23,2 km”, węzeł Miechów – węzeł Szczepanowice (bez węzła), (km 622+185,00 – km 627+500,00).

Zakres inwestycji:
W ramach Etapu 1 budowy drogi ekspresowej S7 na przedmiotowym przewiduje się budowę nowej drogi dwujezdniowej klasy technicznej S, przebudowę dróg poprzecznych do projektowanej S7 wraz z budową skrzyżowań (drogi powiatowe, gminne, wewnętrzne), budowę dwóch węzłów drogowych (w ciągu drogi powiatowej – węzeł Książ Wielki i w ciągu drogi wojewódzkiej – węzeł Miechów), budowę 38 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, przepusty), budowę dróg dojazdowych (wewnętrznych) do obsługi przyległego terenu, budowę dwóch Miejsc Obsługi Pasażerów (MOP „Giebułtów”, MOP „Małoszów”), budowę zbiorników retencyjnych i chłonno – odparowujących, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, etc.), przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej i wyburzenia kolidujących z inwestycją budynków.

W ramach Etapu 2 budowy drogi ekspresowej S7 na przedmiotowym przewiduje się budowę nowej drogi dwujezdniowej klasy technicznej S, bezkolizyjne przeprowadzenie istniejących dróg poprzecznych, budowę dróg dojazdowych (wewnętrznych) do obsługi przyległego terenu, budowę do 5 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, przepusty), budowę ewentualnych urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, etc.), przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej, wyburzenia kolidujących z inwestycją budynków

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8002/s7-granica-wojewodztwa-swietokrzyskiego-krakow-wezel-igolomska