Wpusty uliczne

Wpusty uliczne to szczelne studzienki o średnicy wewnętrznej 500 mm, z łączeniami międzykręgowymi za pośrednictwem zaprawy (Wpusty wykonane są wg projektu Transprojekt).
Głównym zadaniem wpustów ulicznych jest odbiór ścieków opadowych z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie części stałych i odprowadzenie do studni kanalizacyjnych.
Podstawowym zadaniem podstawy studzienki oprócz funkcji nośnej, jest osadzanie piasku i innych części stałych niewyłapanych przez wiadro perforowane. Otwór wylotowy znajduje się w podstawie lub w kręgu środkowym i stanowi typowy przelew.
To przejście szczelne wykonane jest najczęściej poprzez wywiercenie otworu oraz zastosowanie oporowej uszczelki gumowej.
Bardzo istotnym jest, aby pod wpływem obciążeń komunikacyjnych nie następowało zapadanie się wpustów. Dlatego w zależności od warunków gruntowych, należy wykonać stabilizację podłoża przez zagęszczenie klińca lub wilgotnego betonu. W tym rozwiązaniu zaplanowano również możliwość użycia pierścieni odciążających i wyrównawczych.
Do elementów wpustów ulicznych studni kanalizacyjnych należą: podstawa studni betonowa, krąg betonowy, płyta pośrednia, pierścień odciążający i uszczelki.

Podstawa studni betonowej DW

Zasadniczym zadaniem podstaw wpustu studni betonowej jest podtrzymywanie całej konstrukcji studni jako fundament oraz połączenie rur i kształtek kanalizacyjnych.

podstawa wpustu studni betonowej z otworem
podstawa wpustu studni betonowej z otworem
podstawa wpustu studni betonowej bez otworu
podstawa wpustu studni betonowej bez otworu
Parametry techniczne:
OznaczenieDwew [mm]Dzew [mm]H [mm]h [mm]g [mm]DN [mm]masa [kg]
DW 500/1000/500500620100050060226300
OznaczenieDwew [mm]Dzew [mm]H [mm]h [mm]g [mm]masa [kg]
DW 500/75050062075066060250
DW 500/1000500620100091060300

Kręgi wpustu studni betonowej KF

Kręgi są elementami przeznaczonymi do budowy komory roboczej wpustu ulicznego. Posiadają wysokość 500, 750 i 1000 mm. Ten szeroki zakres wysokości, umożliwia optymalne zaprojektowanie wpustu o z góry ustalonej wysokości. Przyjmuje się zasadę jak najmniejszej ilości połączeń międzykręgowych. Dlatego dobierane są one od największej wysokości do najmniejszej.

krąg wpustu studni betonowej
krag wpustu studni betonowej rysunek techniczny
Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]D zew [mm]H [mm]g [mm]masa [kg]
KF 500/50050062050060135
KF 500/75050062075060200
KF 500/1000500620100060260

Pierścienie odciążające POW

Zadaniem pierścienia odciążającego jest przeniesienie obciążeń na grunt wokół studzienki i zabezpieczenie ścian komory studzienki przed działaniem sił pionowych. Pierścienie odciążające są to elementy wibrowane.

pierscień odciażający
pierścień odciążający tech
płyta pośrednia PPW
pierscień odciażający rys techniczny
Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]D zew [mm]H [mm]masa [kg]
POW 980/700x645/250700980250230
POW 980/710x625/250710980250230
POW 1180/650/150 6501180150260
POW-P 980/690/240690980240230
POWŻ 980/650/250650980250250

Pierścienie odciążające - zintegrowane PPOW

pierścień odciążający zintegrowany
pierścień odciążający zintegrowany rysunek
Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]D zew [mm]H [mm]masa [kg]
PPOW 980/710x500/350710x500980350354
PPOWŻ 980/710x625/250710x625980250250

Uszczelki

  • Uszczelka przyłączeniowa LKs 150 SBR
  • Uszczelka przyłączeniowa LKs 200 SBR