Studnie kanalizacyjne typu U

Studnie te zawdzięczają swą nazwę zaplanowanej metodzie uszczelniania połączeń międzykręgowych za pośrednictwem uszczelek elastomerowych. Zalecane są w miejscach wymagających idealnej szczelności oraz skrócenia czasu realizacji inwestycji.
Firma BRUK-BET stosuje w rozwiązaniach standardowych uszczelki klinowe SD oraz samosmarujące SDV firmy Steinhoff. Mogą również być zastosowane uszczelnienia trwale, związane z elementami betonowymi – tzw. uszczelki zintegrowane.

Studnie kanalizacyjne typu „U” oferowane są w średnicach Ø600 mm, Ø1000 mm, Ø1200 mm, Ø1500 oraz Ø2000. Średnicę studni dobiera się w zależności od ilości i wielkości kanałów połączeniowych oraz ich usytuowania wynikającego z projektu budowlanego.

Podstawa studni betonowej DU | DUK

Kręgi denne DUK, DFK to monolityczne kręgi z odpowiednio ukształtowanym dnem oraz z otworami bocznymi, stanowiącymi szczelne przejścia przez ich ścianki.
Zasadniczym zadaniem kręgów dennych jest podtrzymywanie całej konstrukcji studni jako fundament oraz połączenie rur i kształtek kanalizacyjnych. W dnach kręgów wykonana jest kineta, przeznaczona do przepływu ścieków oraz spocznik stanowiący powierzchnię dna między kinetą a ścianą komory roboczej ułatwiający prace montażowe i konserwacyjne. Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału, posiada przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, a w górnej części, ściany pionowe do wysokości równej co najmniej 3/4 średnicy kanału. Niwelety dna kinety i kierunku spadku podłużnego, dostosowane są do spadku kanałów dopływowych i kanału odpływowego. Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety. Podstawy studni wyposażone są fabrycznie montowane żeliwne stopnie włazowe.

Podstawa studni betonowej DU | DUK
Podstawa studni betonowej DU | DUK rysunek
Podstawa studni betonowej DU | DUK rysunek
Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]H [mm]h [mm]g [mm]
DU/DUK600800 - 1600700 - 1500120, 150
DU/DUK1000380 - 1150230 - 1000150 - TAR
150,230 - SKI
DU/DUK1200380 - 1100230 - 950150, 250 - TAR
150, 230 - SKI
DU/DUK1500800 - 1650650 - 1450 150, 280, 400 - TAR;
150, 270, 380 - SKI
DU/DUK2000650 - 1150450 - 950150
Ukształtowanie kinety i spocznika Ukształtowanie kinety i spocznika, dokonywane jest indywidualnie na zamówienie Klienta. Przewiduje ono określenie materiału, konfigurację wlotów i wylotu (kątów, średnic, rodzaju rur przyłączonych), wysokości kinety oraz dodatkowych uwag. Kineta kształtowana jest w późniejszych operacjach, wypełniania betonem i profilowania, wklejana lub murowana w kręg z dnem płaskim. Możliwe jest też instalowanie w trakcie produkcji polipropylenowych den typu PREDL, posiadających ukształtowaną kinetę wraz z króćcami przyłączeniowymi do rur kanalizacyjnych. Przy kształtowaniu kinety i spocznika w kręgach z dnem, należy zwrócić uwagę na wysoką jakość i zagęszczenie betonu wypełniającego. Przy zmianie kierunku kanału, kineta powinna mieć kształt łuku o promieniu krzywizny nie mniejszym niż pięciokrotna szerokość kanału (min. 5m). Przy zmianie średnicy kanału, powinna ona przechodzić łagodnie z jednego wymiarów drugi. Kinety i spoczniki wykonane z cegły, powinny być zaspoinowane na głębokość 10 mm. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 7 mm. Dla ścieków domowych (sanitarnych) i odczyszczonych ścieków przemysłowych, czyli dla większości ścieków kanalizacyjnych, wód deszczowych i gruntowych, kinety i spoczniki mogą być wykonane z betonu. W przypadku, gdy podstawy studni mają zastosowanie w środowiskach o podwyższonej agresywności, należy stosować odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne. Dla ścieków szczególnie agresywnych, kinety powinny być wykonane z kamionki bądź wymurowane cegłą klinkierową, lub płytkami ceramicznymi. Ukształtowanie geometryczne kinet określa zaprojektowana konfiguracja wlotów i wylotu rur kanalizacyjnych. Dla wszystkich połączeń (przejść) określa się średnicę, rodzaj przejścia szczelnego, kąty oraz rzędne wysokościowe ich den. Aby określać kąty wlotów przewodów kanalizacyjnych, przyjmuje się zasadę odmierzania od wylotu , któremu przyporządkowano kąt 0o, zgodnie z ruchem  wskazówek zegara

Kręgi pośrednie KU

Kręgi pośrednie KU i KF są elementami przeznaczonymi do budowy komory roboczej studni. Posiadają wysokość 250, 500, 750 i 1000 mm.
Ten szeroki zakres wysokości, umożliwia optymalne zaprojektowanie studni o z góry ustalonej wysokości. Przyjmuje się zasadę jak najmniejszej ilości połączeń międzykręgowych. Dlatego dobierane są one od największej wysokości do najmniejszej.
Kręgi wyposaża się w fabrycznie montowane żeliwne stopnie złazowe, mocowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległości pionowej 250 mm +/- 5mm oraz poziomej od osi stopni 272 mm +/- 10 mm, lub stalowe szczeble powlekane umieszczone pionowo jeden na drugim.
Użycie kręgów wysokości 750 mm zasadniczo eliminuje potrzebę stosowania kręgów o wysokości 250 mm. Należy pamiętać aby krąg o wysokości 750 mm montować jako pierwszy bezpośrednio na podstawie studni, celem uzyskania naprzemienności stopni włazowych.

kręgi pośrednie ku
kręgi pośrednie ku rysunek
Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]D zew [mm]H [mm]g [mm]masa [kg]
KU 600/50060078050090325
KU 600/75060078075090485
KU 600/1000600780100090650
KU 1000/250 (D) Z10001240250120270
KU 1000/500 (D) Z10001240500120510
KU 1000/750 (D) 10001240750120780
KU 1000/1000 (D) Z1000124010001201030
KU 1200/250 (D) Z12001470250135350
KU 1200/500 (D) Z12001470500135700
KU 1200/750 (D) 120014707501351040
KU 1200/1000 (D) Z1200147010001351380
KU 1500/250 (D) Z15001800250150440
KU 1500/500 (D) Z15001800500150915
KU 1500/750 (D) Z150018007501501320
KU 1500/1000 (D) Z1500180010001501800
KU 2000/500 (D) Z200023005001501220
KU 2000/750 (D) Z200023007501501830
KU 2000/1000 (D) Z2000230010001502440

Płyty redukcyjne PRU

Płyta redukcyjna jest elementem prefabrykowanym, żelbetowym przeznaczonym do redukcji średnicy komory roboczej studni, do średnicy komina włazowego. Płyty redukcyjne zbrojone są zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Płyty redukcyjne wyposażone są w pojedyncze stopnie złazowe.

płyty redukcyjne pru studni kanalizacyjnych
płyty redukcyjne pru studni kanalizacyjnych rysunek
Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]D zew [mm]H [mm]g [mm]masa [kg]
PRU 1800/1000/250100018002501501070
PRU 2300/1000/250100023002501501130
PRU/F 1800/800/2008001800200150970

Zwężki redukcyjne ZU

Zwężki redukcyjne ZU i ZF są kręgami redukującymi średnicę komory studni DN (1000 lub 1200 mm) do średnicy 625 mm, służą do pokrycia studni, na których spoczywają pierścienie wyrównawcze oraz właz kanałowy.
Zwężki jako zwieńczenie studni zastępują kręgi pośrednie i płyty pokrywowe, fabrycznie wyposażone są w dwa stopnie żeliwne.

zwężki redukcyjne zu studni kanalizacyjnych
zwężki redukcyjne zu studni kanalizacyjnych rysunek techniczny
Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]D zew [mm]H [mm]g [mm]masa [kg]
ZU 1000/625 (D)10001240600120560
ZU 1200/625 (D)12001470600135800
ZU 1500/625 (D)150018007501501420

Płyty pokrywowe PU

Płyty pokrywowe są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi, służącymi do przykrycia studni. Spoczywa na nich właz żeliwny oraz, w razie potrzeby, pierścienie wyrównawcze.
Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek lub zaprawy (w zależności od typu studni) oraz zbrojone zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Płyty pokrywowe produkowane są z otworami okrągłymi o średnicy 625 mm usytuowanymi centralnie, mimośrodowo lub jako elementy pełne.

płyty pokrywowe pu studni kanalizacyjnych
płyty pokrywowe pu studni kanalizacyjnych rysunek
Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]D zew [mm]H [mm]g [mm]masa [kg]
PU 1240/625/12010001240120120340
PU 1240/625/20010001240200120480
PU 1470/625/12012001470120135450
PU 1470/625/20012001470200135740
PU 1800/625/15015001800150150955
PU 1800/625/200150018002001501055
PU 2300/625/200200023002001502040

Pierścienie odciążające PO

Pierścienie odciążające są elementami prefabrykowanymi, służącymi do przenoszenia obciążeń zewnętrznych bezpośrednio na grunt wokół studzienki i zabezpieczenia ścian komory studzienki, przed działaniem sił pionowych.

pierścienie odciążające po studni kanalizacyjnych
pierścienie odciążające po studni kanalizacyjnych
Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]D zew [mm]H [mm]g [mm]masa [kg]
PO 1510/1030/25010301510250240560
PO 1770/1290/250 12901770250240680
PO 1740/1300/150 13001740150240455
PO 1800/1300/250 13001800250240680
PO 2000/1520/250 15202000250240760
PO 2000/1500/150 15002000150240500
PO 2000/1500/250 15002000250240775
PO 2380/1900/250 19002380250240850
PO 2300/1850/250 18502300250240890

Płyta z pierścieniem odciążającym PZPO

Płyty z pierścieniem odciążającym posiadające wymiar większy niż studnia, przenoszące obciążenia na grunt wokół niej. Posiadają niesymetrycznie usytuowany otwór o średnicy 625 mm pod właz kanałowy. Stosowane dla studni o średnicach 1000 i 1200 mm.

płyta z pierścieniem odciążającym pzpo
płyta z pierścieniem odciążającym pzpo
Parametry techniczne:
OznaczenieD zew [mm]D wew [mm]H [mm]masa [kg]
PZPO 1900/1550x625/40019001550x6254001520
PZPO 1800/1320x625/40018001320x6254001350
PZPO 1700/1350x625/40017001350x6254001270

Płyta z pierścieniem odciążającym PPOO

Płyty na pierścienie odciążające są elementami prefabrykowanymi żelbetowymi, służącymi do przykrycia studni, spoczywając bezpośrednio na pierścieniu odciążającym. Produkowane są z otworami okrągłymi o średnicy 625 mm usytuowanymi mimośrodowo lub jako elementy pełne.

płyty na pierścienie odciążające ppoo
płyty na pierścienie odciążające ppoo
Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]D zew [mm]H [mm]g [mm]masa [kg]
PPOO 1510/625/1506251510150355525
PPOO 1770/625/1506251770150385730
PPOO 1800/625/150 6252000150385760
PPOO 2000/625/1506252000150400965
PPOO 2380/625/15062523801504001400
PPOO 2300/625/150 62523001504001350

Pierścienie wyrównawcze PW

Są elementami przeznaczonymi do regulacji wysokości osadzenia włazu kanałowego względem nawierzchni jezdni lub poziomu gruntu. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej, powinien być równy z tą nawierzchnią, natomiast na terenach zielonych, powinien być usytuowany co najmniej 8 cm nad powierzchnią terenu. Pierścienie należy łączyć drobnoziarnistą zaprawą cementową M-20 (gr. warstwy do 10mm) lub oferowanymi na rynku zaprawami klejowymi.

pierścienie wyrównawcze pw
pierścienie wyrównawcze pw
Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]D zew [mm]H [mm]masa [kg]
PW 606258606040
PW 806258608054
PW 10062586010067
PW 150625860150101
PW 200625860200134

Pierścień przykrywający pełny

Nakrywa pełna żelbetowa jest elementem służącym do zabezpieczenia oraz zamknięcia studzienki.

pierścień przykrywający pełny
pierścień przykrywający pełny
Parametry techniczne:
OznaczenieD zew [mm]H [mm]masa [kg]
PŁYTA8606098

Uszczelki

Uszczelka klinowa SD

Ukształtowanie przekroju poprzecznego w formie klina umożliwia samocentrowanie się elementu studni. Elastyczność materiału oraz występujące w jego strukturze naprężenia pierwotne, gwarantują bezpieczny montaż, eliminując działanie siły ścinającej.
Celem ułatwienia montażu, a tym samym zabezpieczenia własności uszczelniających uszczelek SD, należy stosować pastę poślizgową.
Zaleca się stabilizację zamka z zewnątrz zaprawą cementową.

Uszczelka samosmarująca SDV

Budowa uszczelek samosmarujących zapewnia tzw. poślizg wewnętrzny, dlatego użycie pasty poślizgowej przy montażu studni nie jest wymagane.
Również w czasie eksploatacji w miejscach szczególnie narażonych na parcie oraz obsuwanie się gruntu, np. na terenach szkód górniczych, zagwarantowana jest elastyczność połączenia oraz jego szczelność.

Uszczelka wielowargowa CO

Uszczelka wielowargowa, ma postać profilowanego elastycznego pierścienia, przy czym zewnętrzna powierzchnia jej rdzenia elastycznego posiada występy, a jej wewnętrzną część stanowią profilowane wargi uszczelniające.

Przejścia szczelne

Przejścia kanałów przez ściany studni, muszą zapewniać szczelność w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i ekfiltrację ścieków. 

Przejścia szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, różnorodnie ukształtowane mufy, najczęściej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowaną lub dołączoną uszczelką gumową. Przejścia szczelne mogą być zabudowane w trakcie produkcji kręgu dennego, jako przejścia zintegrowane lub wklejane w uprzednio wywiercony otwór za pomocą wysokiej jakości, zapewniających szczelność, klejów zaprawowych.

Stosowane są również uszczelnienia w formie klejonej, oporowej uszczelki gumowej, nakładanej bezpośrednio na wywiercony otwór. Dobre przejścia szczelne, powinny zapewniać szczelność na powierzchni zewnętrznej (posiadają chropowate powierzchnie, progi wodne lub też trwale związany, gruboziarnisty piasek kwarcowy zwiększające powierzchnie styku z betonem i jego przyczepność) oraz szczelność połączenia z rurą kanalizacyjną (również w przypadku działania sił bocznych – nacisk gruntu, osiadanie). Aby zagwarantować szczelność połączeń w trakcie eksploatacji, przejścia posiadają często odpowiednio ukształtowane ramiona oporowe, zabezpieczające wyśrodkowanie rury kanalizacyjnej i przejmowanie sił bocznych, celem ochrony uszczelki oraz zapewnienia przegubowego połączenia.

przejścia szczelne intrac