Studnie kanalizacyjne typu F

Ten system studni, oznacza typ połączenia międzykręgowego (zamka) na felc oraz użycie do uszczelniania zaprawy wodoszczelnej, sznura bentonitowego lub bitumicznego oraz innej masy uszczelniającej. 
Beton użyty do produkcji posiada identyczne właściwości jak dla studni typu U. Ścianki studni F posiadają jednakże mniejszą grubość i inny, odwrócony zamek.
 
Studnie kanalizacyjne typu „F” zalecane są do stosowania w miejscach o mniejszym zagrożeniu infiltracją. System studni kanalizacyjnych typu F to stary system stosowany powszechnie w Polsce, lecz w nowym, udoskonalonym wydaniu. Do wyboru systemy kanalizacyjne typu F i U.

Studnie kanalizacyjne typu F oferowane są w trzech średnicach: Ø 800, Ø 1000, Ø 1200 mm.

Podstawa studni betonowej DF | DFK

Podstawa studni betonowej DF | DFK
Podstawa studni betonowej DF | DFK rysunek
podstawa-studni-dfk

Kręgi denne DUK, DFK to monolityczne kręgi z odpowiednio ukształtowanym dnem oraz z otworami bocznymi, stanowiącymi szczelne przejścia przez ich ścianki. Kręgi  DF i DFK różnią się techniką produkcji oraz ukształtowaniem ścianek, co z kolei determinuje możliwość zastosowania ich do określonych typów i średnic rur kanalizacyjnych oraz rodzajów uszczelnienia. Zasadniczym zadaniem kręgów dennych jest podtrzymywanie całej konstrukcji studni jako fundament oraz połączenie rur i kształtek kanalizacyjnych.
W dnach kręgów wykonana jest kineta, przeznaczona do przepływu ścieków oraz spocznik stanowiący powierzchnię dna między kinetą a ścianą komory roboczej, ułatwiający prace montażowe i konserwacyjne. Podstawy studni wyposażone są fabrycznie montowane stopnie włazowe.
Ukształtowanie kinety i spocznika, dokonywane jest indywidualnie na zamówienie klienta. Przewiduje ono określenie materiału, konfigurację wlotów i wylotu (kątów, średnic, rodzaju rur przyłączonych), wysokości kinety oraz dodatkowych uwag.
Kineta kształtowana jest w późniejszych operacjach, wypełniania betonem i profilowania, wklejana lub murowana w kręg z dnem płaskim. Przy kształtowaniu kinety i spocznika w kręgach z dnem, należy zwrócić uwagę na wysoką jakość i zagęszczenie betonu wypełniającego. Przy zmianie kierunku kanału, kineta powinna mieć kształt łuku o promieniu krzywizny, nie mniejszym niż pięciokrotna szerokość kanału (min. 5m).

Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]H [mm]h [mm] g [mm]
DFK 1000380-1650530-1500150
DFK 1200380-1650530-1500150
DFK 1500380-1650530-1500150
OznaczenieD wew [mm]H [mm]h [mm]g [mm]
DF 80011501000120
DF 100011501000120
DF120011501000120

Ukształtowanie kinety i spocznika

W dnach kręgów wykonana jest kineta, przeznaczona do przepływu ścieków oraz spocznik stanowiący powierzchnię dna między kinetą a ścianą komory roboczej ułatwiający prace montażowe i konserwacyjne. Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału, posiada przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, a w górnej części, ściany pionowe do wysokości równej co najmniej ¾ średnicy kanału. Niwelety dna kinety i kierunku spadku podłużnego, dostosowane są do spadku kanałów dopływowych i kanału odpływowego. Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety. Podstawy studni wyposażone są fabrycznie w przykręcane stopnie włazowe.

Kręgi pośrednie KF

Kręgi pośrednie są elementami przeznaczonymi do budowy komory roboczej studni. Szeroki zakres wysokości, umożliwia optymalne zaprojektowanie studni o z góry ustalonej wysokości. Przyjmuje się zasadę jak najmniejszej ilości połączeń międzykręgowych. Dlatego dobierane są one od największej wysokości do najmniejszej.
Kręgi wyposaża się w fabrycznie montowane, żeliwne stopnie złazowe, mocowane mijankowo w dwóch rzędach w odległości pionowej 250 mm +/- 5mm oraz poziomej od osi stopni 272 mm +/- 10 mm.

kręgi pośrednie kf
kręgi pośrednie kf rysunek
Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]D zew [mm]H [mm]g [mm]masa [kg]
KF 800/250 (S)80098025090160
KF 800/500 (S, bs)80098050090300
KF 800/1000 (bs)800980100090600
KF 1000/250 (bs)1000118025090175
KF 1000/500 (bs)1000118050090370
KF 1000/1000 (bs)10001180100090740
KF 1200/250 (bs)1200138025090215
KF 1200/500 (bs)1200138050090440
KF 1200/750 (bs)1200138075090660
KF 1200/1000 (bs)12001380100090890

Zwężki redukcyjne ZF

Zwężki redukcyjne są kręgami redukującymi średnicę komory studni. Służą do pokrycia studni, na których spoczywają pierścienie wyrównawcze oraz właz kanałowy.
Wyposażone są fabrycznie w dwa stopnie włazowe. Zwężki redukcyjne mogą być stosowane w warunkach obciążeń dynamicznych, ponieważ przenoszą one wydajniej obciążenia niż tradycyjne płyty betonowe.

zwężki redukcyjne zf
zwężki redukcyjne zf
Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]D zew [mm]H [mm]g [mm]masa [kg]
ZF 800/625 (D)80098060090350
ZF 1000/625 (D)1000118060090420
ZF 1200/625 (D)1200138060090500

Płyty pokrywowe PFOF

Płyty pokrywowe służą do pokrycia studni. Spoczywa na nich właz żeliwny oraz, w razie potrzeby, pierścienie wyrównawcze. Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek oraz zbrojone zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną.

płyty pokrywowe PFOF
płyty pokrywowe PFOF rys
Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]D zew [mm]H [mm]g [mm]masa [kg]
PFOF 980/625/100625980100120115
PFOF 1180/625/1006251180100120215
PFOF 1380/625/1306251380130120400

Płyty redukcyjne PRU/F

płyta redukcyjna pru do f
płyta redukcyjna pru do f

Są one elementami przeznaczonymi do regulacji wysokości osadzenia włazu kanałowego względem nawierzchni jezdni lub poziomu gruntu. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej, powinien być równy z tą nawierzchnią, natomiast na terenach zielonych, powinien być usytuowany co najmniej 8 cm nad powierzchnią terenu.

Parametry techniczne:
OznaczenieD wew [mm]D zew [mm]H [mm]g [mm]masa [kg]
PRU/F 1800/800/2008001800200150970

Uszczelnienia międzykręgowe dla studni typu "F"

Zaprawa wodoszczelna

Zaprawa wodoszczelna M20 może być wykonana na budowie, lecz najlepiej użyć, oferowaną na rynku, gotową zaprawę. Zaprawa powinna wypełniać w pełni całe połączenie felcowe.
Wyciśnięta zaprawa po nałożeniu kręgu powinna być od zewnątrz i wewnątrz ponownie wciśnięta i wygładzona. Ewentualny nadmiar usunąć.

Sznur bentonitowy

Uszczelka bentonitowa układana jest w złączu i docinana ze sznura. Powierzchnie czołowe zamka należy połączyć za pośrednictwem zaprawy cementowej. Po nałożeniu kręgu, złącze powinno być od zewnątrz i wewnątrz zatarte.Utworzone brzegowe wypełnienie z zaprawy, stanowi barierę dla pęczniejącego bentonitu i zabezpiecza jego bardzo wysokie działanie uszczelniające.

Sznur bitumiczny

DS Butylrybloer jest uszczelką plastyczną o bardzo dobrych właściwościach klejących, dopasowującą się do geometrii uszczelnianych powierzchni. Uszczelniane powierzchnie powinny być czyste i suche, aby zabezpieczyć szczelność połączenia. Zaleca się utworzenie brzegowego wypełnienia z zaprawy, jak w przypadku użycia sznura bentonitowego.