Prefabrykowane fundamenty oświetleniowe

Dokumenty:

file-itrac-1 Karta techniczna

file-itrac-1 Deklaracja właściwości

Opis produktu

Fundamenty te służą przede wszystkim do posadowienia w gruncie słupów oświetleniowych, ale także słupów o innym przeznaczeniu, np. jako lekkie konstrukcje pod instalacje monitoringu czy maszty. Ich gabaryty i kształt są dostosowane do wagi, wysokości i przeznaczenia słupa. Fundamenty wyprodukowane są z betonu klasy C30/37, wg normy EN 206. Ich zbrojenie wykonane jest w postaci stalowego kosza, do którego dospawane są ocynkowane szpilki montażowe o odpowiedniej dla konkretnego typu słupa średnicy i rozstawie. Każda ze szpilek wyposażona jest w ocynkowany element śrubowy (podkładka, nakrętka) oraz w osłonkę (kapturek z tworzywa sztucznego). Konstrukcja fundamentu zawiera otwory montażowe boczne i pionowe, niezbędne do wygodnego wprowadzania kabli zasilających. Każdy fundament jest zaimpregnowany przed nasiąkaniem za pomocą sprawdzonej i atestowanej masy nakładanej metodą natryskową. Zapewniamy wysoką jakość produktów, którą potwierdzamy wystawianymi Deklaracjami Właściwości Użytkowych.

Specyfikacja produktu