Płyty ostrzegawcze i prowadzące

Płyty ostrzegawcze 30x30

płyty ostrzegawcze 30x30

Płyty ostrzegawcze 40x40

płyty ostrzegawcze 40x40

Płyty prowadzące 30x30 i 40x40

płyty prowadzące
Opis produktu

Ciągi komunikacyjne piesze w strefach miejskich zaprojektowane zgodnie z ideą „architektury bez barier” muszą posiadać system oznakowania dotykowego dla osób z dysfunkcją wzroku, umożliwiający sprawne i bezpieczne poruszanie się pomiędzy obiektami użyteczności publicznej.
Oznakowanie powinno być wykonane z prefabrykowanych betonowych płyt wskaźnikowych jako elementy części nawierzchni przystanków komunikacji zbiorowej, przy przejściach dla pieszych i w innych miejscach gdzie jest to wskazane.
System powinien składać się z:
1) elementów ostrzegawczych wykonanych z płyt betonowych ze specjalnie ukształtowaną górną powierzchnią z wypustkami dotykowymi w kształcie ściętych stożków dla zasygnalizowania:
– pól uwagi i stref decyzji informujących o krzyżowaniu i rozwidlaniu się ścieżek prowadzących lub zmianie kierunku, o wymiarach minimum 40×40 cm,
– ostrzegawczych pasów dotykowych ostrzegających przed potencjalnymi niebezpieczeństwami wynikającymi z istniejących barier architektonicznych i technicznych, np. schodów, pochylni, krawędzi przystanków i peronów, o szerokości minimum 40 cm
2) elementów prowadzących wykonanych z płyt betonowych z podłużnymi równoległymi wypustkami w kształcie trapezu umożliwiającymi osobie niewidomej lub niedowidzącej utrzymanie odpowiedniego kierunku poruszania się, o szerokości minimum 30 cm.
Płyty spełniają wymagania specyfikowane przez Polskie Koleje Państwowe, Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad oraz normę DIN 32984.

Specyfikacja techniczna
Wymiary [cm]Ilość na palecie [szt.]Waga palety [t]
30x30x8961,52
40x40x8481,35
Typy nawierzchni
szary
szary
biały
biały
żółty
żółty