korytko krakowskie kolejowe

Korytko krakowskie-kolejowe

Opis produktu

Korytko krakowskie-kolejowe posiada trapezowy przekrój powierzchni. Jego przeznaczenie to ujęcie i odprowadzenie wód przedostających się do podtorza i podłoża nawierzchni drogowych, umocnienie i utwardzenie rowów melioracyjnych, dodatkowo uniemożliwiając ich zarastanie czy zamulanie, efektywne ujęcie i odprowadzenie wód opadowych dróg i powierzchni komunikacyjnych.

Powierzchniami tymi mogą być m.in.:  tory, równie stacyjne, perony, rampy kolejowe, urządzenia kolejowe, powierzchnie płyt pomostów, kapy chodnikowe, powierzchnie na obiektach inżynierskich, jezdnie i pobocza, pasy dzielące, skarpy, chodniki, drogi rowerowe, zatoki, parkingi, torowiska tramwajowe.

Odwodnienie to zostało zaprojektowane do zastosowania tam gdzie wymagany jest większy przepływ odprowadzanej wody, gdy utwardzamy dno rowu o większej głębokości, rów jest stromy, a skarpy trudniej jest zabezpieczyć za pomocą płyt ażurowych.

Rów trapezowy powinien mieć szerokość dna co najmniej 0,4m, nachylenie skarp nie powinno być większe niż 1:1,5 oraz głębokości rowu w przedziale od 0,5 do 1,2m.

Korytko krakowskie-kolejowe betonowe zapewnia wysoką trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne.

Specyfikacja produktu
Wymiary [cm]Ilość na palecie [szt.] Waga 1 sztuka [t]
44x68/74x59 - 0,207