obwodnica stalowa wola

Nazwa projektu:

„Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77”

Wykonawca: Mostostal

Produkty Intrac wykorzystane w projekcie:

 • kostka brukowa HOLLAND szary 6 cm, 7 000 m2
 • kostka brukowa HOLLAND szary 8 cm, 2 000 m2
 • kostka brukowa HOLLAND czerwony, grafit 8 cm, 600 m2
 • kostka brukowa INTEGRACYJNA żółty jasny 8 cm, 20 m2
 • Krawężnik drogowy 20/17x30x100, 10 000 szt.
 • Krawężnik drogowy 15/12x30x100, 1 000 szt.
 • Krawężnik drogowy najazdowy 15x22x100, 700 szt.
 • Krawężnik opornik 12x25x100, 1 000 szt.
 • Płyta skarpowa ZENIT, 4 000 szt.
 • Korytko ściekowe trójkątne 18/20x50x50, 220 000 szt.
 • Koryto ściekowe 15x60x50, 700 szt.
 • Obrzeże chodnikowe 6x20x100, 6 000 szt.

Kruszywa drogowe GEORYT:

 • piasek płukany 0-2 mm, 15 000 t
 • grys dolomitowy 2-8 mm, 12 000 t
 • grys dolomitowy 8-11,2 mm, 3 000 t
 • grys dolomitowy 8-16 mm, 18 000 t
 • grys dolomitowy 16-22,4 mm, 8 000 t

Opis inwestycji:

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko.

Inwestycja polega na budowie drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

W ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, ze strefą przemysłową, z Niskiem oraz z DK19:

– czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,
– trzywlotowe rondo na skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną (łącznikiem do istniejącej DK77),
– czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową,
– czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z DK19.

Zakres inwestycji obejmuje

 • budowę trasy głównej po nowym śladzie,
 • przebudowę, rozbudowę istniejących dróg i skrzyżowań w zakresie inwestycji,
 • remonty istniejących dróg w zakresie ronda przy galerii VIVO (km ok. 0+000),
 • budowę dróg publicznych, dodatkowych jezdni, pasów technologicznych,
 • budowę ciągów pieszych, rowerowych oraz pieszo-rowerowych,
 • budowę zatok autobusowych, dwóch zatok ITD,
 • budowę przepustów drogowych, obiektów inżynierskich w ciągu projektowanej DK-77 (most, wiadukty, estakada, przepusty ekologiczne, przejścia dla zwierząt, przejście dla pieszych),
 • budowę systemu odwodnienia, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy, zbiorników retencyjnych, przebudowę i konserwację rowów melioracyjnych wraz z przepustami,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją, w tym budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich, altan oraz infrastruktury towarzyszącej,
 • rozbiórkę istniejących nawierzchni, m.in. jezdni, ciągów pieszych i rowerowych,
 • budowę, przebudowę, rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury pod i nadziemnej,
 • budowę kanału technologicznego oraz urządzeń KSZR,
 • rozbiórkę istniejącego uzbrojenia terenu,
 • wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego projektowanych dróg,
 • wycinkę i nasadzenia zieleni.

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/652/budowa-obwodnicy-stalowej-woli-i-niska-w-ciagu-dk-77