morawica-realizacja02

Nazwa projektu:

„Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej – w ciągu drogi krajowej nr 73”

Wykonawca: Mostostal

Produkty Intrac wykorzystane w projekcie:

  • kostka brukowa BEHATON szary 8 cm, 8 000 m2
  • kostka brukowa BEHATON czerwony 8 cm, 700 m2
  • kostka brukowa HOLLAND szary 8 cm, 200 m2
  • kostka brukowa INTEGRACYJNA żółty jasny 8 cm, 100 m2
  • Krawężnik drogowy 20/17x30x100, 7 000 szt.
  • Płyta skarpowa ZENIT, 19 000 szt.
  • Korytko ściekowe trójkątne 18/20x50x50, 2 500 szt.
  • Koryto ściekowe 15x60x50, 700 szt.
  • Obrzeże chodnikowe 8x30x100, 4 500 szt.

Opis inwestycji:

Nowa trasa rozładuje szczególnie obciążony ruchem tranzytowym i lokalnym , odcinek drogi krajowej nr 73 łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. W ramach pierwszego etapu długo oczekiwanej inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 odcinku od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie także związana z drogą infrastruktura. Docelowo obwodnica Morawicy będzie miała 8,2 km długości. W drugim etapie inwestycji wybudowany zostanie odcinek biegnący po nowym śladzie omijający Morawicę i Wolę Morawicką po wschodniej stronie w stosunku do istniejęcej drogi nr 73.

Zakres inwestycji etap I
– optymalizacje projektowe
– rozbudowa drogi krajowej jednojezdniowej do parametrów GP na odcinku 4,2 km
– rozbudowa i przebudowa 4 skrzyżowań w km: 0+115,89; 1+231,16; 1+951,76; 3+360,77
– budowa dwóch jezdni drogi klasy GP na odcinku 4,2 km
– budowa dróg dojazdowych
– budowa sygnalizacji świetlnej na 4 skrzyżowaniach
– budowa kładki dla pieszych w miejscowości Bilcza
– budowa systemu odwodnienia drogi
– budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu
– budowa urządzeń ochrony środowiska
– ekrany akustyczne
– przebudowa i zabezpieczenie kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej: sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/31176/Droga-krajowa-nr-73-Obwodnica-Morawicy